რეგისტრაცია

მონაცემების აღდგენა

თბილისის ხელოვნების კოლეჯი

გახდი შემოქმედი, ნუ იქნები მხოლოდ მაყურებელი
აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების სკოლა

აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების სკოლა ახალი და ამავდროულად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის. 21-ე საუკუნე ვიზუალური ტექნოლოგიების საუკუნეა. აღნიშნული სფერო საქართველოში ძირითადად თვითნასწავლი კადრებით არის წარმოდგენილი, რაც იმთავითვე შეუძლებელს ხდის ამ მიმართულებით სრულყოფილად მცოდნე სპეციალისტების არსებობას. ეს პრობლემა არა მარტო საქართველოშია ასე თვალხილული, არამედ მთელ ამიერკავკასიაში, რის გამოცაუდიო- ვიზუალური სკოლა უნდა ჩამოყალიბდეს რეგიონალურ ცენტრად. დარგების მოთხოვნიდან გამომდინარეც, ჩვენი კურსდამთავრებული არა მარტო სტატიური შემსრულებელი იქნება ამა თუ იმ ქმედებისა, არამედ დამდგმელი, მხატვრულად გამფორმებელი მის მიერ შექმნილი პროდუქტისა. ამ მიმართულებით ჩვენ ვგეგმავთ უცხოელი სპეციალისტების მოწვევას. ჩვენი კურსდამთავრებულის მხატვრული ხედვა, კრეატივი და გამოსაყენებელი ტექნიკის უზადო, სიღრმისეული ცოდნა იქნება წინაპირობა აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების სკოლის წარმატებისა.

სრულად ნახვა

მ.თოიძის სახელობის გამოყენებითი ხელოვნების სკოლა

სახელოვნებო მიმართულებაში პროფესიული სწავლების განხრით არსებული წყვეტა, გახდა საფუძველი ამ მიმართულებით არსებული გარკვეული სტაგნაციისა. სხვადასხვა კოლეჯებში ხელოვნების დარგის დაქსაქსულ პროგრამებს, ბუნებრივია გაუჭირდებოდათ თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი განვითარება. ეს პროცესი თვითდინებაზე იქნა მიშვებული. რის გამოც საერთო საშემსრულებლო ოსტატობამ გარკვეული რეგრესი განიცადა. ამიტომ ვფიქრობთ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ამ პროცესის ისევ მწყობრ, ერთიან სისტემაში მოქცევა, რაც აუცილებლად გამოიწვევს ამ დარგების მომავალ განვითარებას, მასში ახალი იდეებისა და ნოვაციების ბუნებრივ სინთეზს ტრადიციულად არსებულ ცოდნასა და გამოცდილებასთან. სწორედ აღნიშნულ მიზნებს ახორციელებს მოსე თოიძის სახელობის გამოყენებითი ხელოვნების სკოლა.

სრულად ნახვა

ზევით