რეგისტრაცია

მონაცემების აღდგენა

ისტორია

ART

ისტორია

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „თბილისის ხელოვნების კოლეჯი“ დაარსდა 2013 წელს, რომლის დაქვემდებარებაში შედის ორი სკოლა: მ. თოიძის გამოყენებითი ხელოვნების სკოლა და ვიზუალური სკოლა.

ზევით